TANULJUNK JÁTSZVA! - HÁZ KÖRÜLI ÁLLATOK
játékok, dalok mondókák óvodásoknak

Pál, Kata Péter
Én elmentem a vásárra
Fáj a kutyámnak a lába
Kutyát kérek
Cicuska-macuska
Cirmos cica, jaj
Ecc, pecc kimehetsz
Ha én cica volnék
Bújj, bújj zöldág
Hegedül a kisegér
Kisegér, kisegér
Engyem-bengyem
Ugráljunk
Fecskét látok
Gólya, gólya, gilice
Erre kakas, erre tyúk!
Ébred már a hajnaltündér
Éliás, Tóbiás
Hogy a csibe?
Falusi hangverseny
Süss fel nap!
Réce, ruca, vadliba
Debrecenbe kéne menni
Hol jártál báránykám?
Báránykának
Mese az ujjakról
Egy kis malac
Boci-boci tarka
Kecske ment a kiskertbe
Volt nekem egy kecském
Csicseri borsó
Fut, szalad a Pejkó
Kicsi kocsi három csacsi
Esik az eső, hajlik a vessző
Kipp-kopp kalapács
Paripám csodaszép Pejkó

PÁL, KATA, PÉTER

Pál, Kata, Péter, jó reggelt!
Már odakünn a nap felkelt.
Szól a kakasunk, az a nagy tarajú,
Gyere ki a rétre, kukurikú!

ÉN ELMENTEM A VÁSÁRBA

Én elmentem a vásárba fél pénzzel,
Tyúkot vettem a vásárba fél pénzzel,
Tyúkom mondja kit-rá-kotty,
Kári-kittyom, édes tyúkom,
Mégis van egy fél pénzem.

Én elmentem a vásárba fél pénzzel,
Csirkét vettem a vásárba fél pénzzel,
Csirkém mondja csip-csip-csip,
Tyúkom mondja kit-rá-kotty,
Kári-kittyom, édes tyúkom,
Mégis van egy fél pénzem.

Én elmentem a vásárba fél pénzzel,
Kakast vettem a vásárba fél pénzzel,
Kakas mondja bok-ré-ta,
Csirkém mondja csip-csip-csip,
Tyúkom mondja kit-rá-kotty,
Kári-kittyom, édes tyúkom,
Mégis van egy fél pénzem.

Én elmentem a vásárba fél pénzzel,
Récét vettem a vásárba fél pénzzel,
Récém mondja rip-haj-nal,
Kakas mondja bok-ré-ta,
Csirkém mondja csip-csip-csip,
Tyúkom mondja kit-rá-kotty,
Kári-kittyom, édes tyúkom,
Mégis van egy fél pénzem.

Én elmentem a vásárba fél pénzzel,
Putykát vettem a vásárba fél pénzzel,
Putykám mondja dan-da-ru,
Récém mondja rip-haj-nal,
Kakas mondja bok-ré-ta,
Csirkém mondja csip-csip-csip,
Tyúkom mondja kit-rá-kotty,
Kári-kittyom, édes tyúkom,
Mégis van egy fél pénzem.

Én elmentem a vásárba fél pénzzel,
Ludat vettem a vásárba fél pénzzel,
Ludam mondja gi-gá-gá,
Putykám mondja dan-da-ru,
Récém mondja rip-haj-nal,
Kakas mondja bok-ré-ta,
Csirkém mondja csip-csip-csip,
Tyúkom mondja kit-rá-kotty,
Kári-kittyom, édes tyúkom,
Mégis van egy fél pénzem.

Én elmentem a vásárba fél pénzzel,
Disznót vettem a vásárba fél pénzzel,
Disznóm mondja röf-röf-röf,
Ludam mondja gi-gá-gá,
Putykám mondja dan-da-ru,
Récém mondja rip-haj-nal,
Kakas mondja bok-ré-ta,
Csirkém mondja csip-csip-csip,
Tyúkom mondja kit-rá-kotty,
Kári-kittyom, édes tyúkom,
Mégis van egy fél pénzem.

Fáj a kutyámnak a lába,
Megütötte a szalmába.
Ördög vigye a szalmáját,
Mért bántotta kutyám lábát!

KUTYÁT KÉREK

Kutyát kérek, kiskutyát,
Okosat és nem butát,
Lehet kis, vagy nagyfülű,
Hosszúkás, vagy gömbölyű,
Lehet rajta bármi jel,
Lehet tacskó, spániel.

Kutyát kérek, kiskutyát,
Okosat és nem butát,
Aki hozzám hű marad,
Nekem mindig szót fogad,
Tedd le,
hozd el, fekszik, ül,
Sose lennék egyedül.

Cicuska macuska,
Mit főztél Katuska?
Kevertem babocskát,
Sütöttem pampuskát.

Ide raktam, oda raktam,
Utoljára jól bekaptam.
Hamm, hamm!

CIRMOS CICA

Cirmos cica haj,
Hová lett a vaj?
Ott látom a bajuszodon,
Most lesz neked jaj!

Ecc, pecc, kimehetsz,
Holnapután bejöhetsz,
Cérnára, cinegére,
Ugorj cica az egérre, fuss!

HA ÉN CICA VOLNÉK

Ha én cica volnék,
Száz egeret fognék.
De én cica nem vagyok,
Egeret sem foghatok.

BÚJJ-BÚJJ ZÖLD ÁG

Bújj, bújj zöld ág, zöld levelecske
Nyitva van az aranykapu,
Csak bújjatok rajta!

Rajta, rajta, leszakadt a pajta,
Bennmaradt a macska.

HEGEDÜL A KISEGÉR

Hegedül a kisegér, penget rajta,
Csellón játszik a macska, vonó a farka.
Ez a csuda zenekar cincog, nyávog,
A lagziban a táncot csak erre járod.

KISEGÉR, KISEGÉR

Kisegér, kisegér,
Minden lukba belefér,
Belefér, belefér,
Hiszen azért kisegér.

Engyem-bengyem tengertánc,
Hajdú sógor mit kívánsz?
Nem kívánok egyebet,
Csak egy szürke verebet.

UGRÁLJUNK

Ugráljunk, mint a verebek,
Rajta gyerekek!

FECSKÉT LÁTOK

Fecskét látok, szeplőt hányok,
Selymet gombolyítok.

GÓLYA, GÓLYA, GILICE

Gólya, gólya, gilice,
Mitől véres a lábad?
Török gyerek megvágta,
Magyar gyerek gyógyítja.

Erre kakas, erre tyúk,
Erre van a gyalogút,
Taréja, haréja,
Ugorj a fazékba, zsupsz!

Kukurikú, jó reggelt!
Szól a kakas, ha felkelt.
Keljetek fel gyerekek,
Óvodába menjetek!

HAJNALTÜNDÉR

Ébred már a hajnaltündér,
Csengő hangja víg kacagás,
Csengő hangja hahahahahahahaha
Hajnal tündér ébred már.

ÉLIÁS, TÓBIÁS

Éliás, Tóbiás,
Egy tál dödöle,
Ettél belőle.
Kertbe mentek a tyúkok,
Mind megették a magot.

HOGY A CSIBE?

- Hogy a csibe?
- Három icce.
- Hát a kakas?
- Három garas.
- Hát a tyúk?
- At is úgy.
- Mindjárt, mindjárt adjuk.

FALUSI HANGVERSENY

Háp, háp, háp, jönnek a kacsák,
Hű de éhes, hű de szomjas ez a társaság.
Bú, bú, bú, boci szomorú,
Dehogy fekszik tyúkjai közt a kukurikú.

Röf, röf, orra sárba döf,
Sonka lábán Kucu néni fürödni döcög.

Bú, röf, háp, sípok, trombiták,
Hangos szóval így köszönt e díszes társaság

SÜSS FEL NAP!

Süss fel nap, fényes nap,
Kertek alatt a ludaim megfagynak.

RÉCE RUCA, VADLIBA

Réce, ruca, vadliba,
Jöjjenek a lagziba!
Kést, kanalat hozzanak,
Hogy éhen ne haljanak.
Ha jönnek lesznek,
Ha hoznak, esznek.

DEBRECENBE KÉNE MENNI

Debrecenbe kéne menni,
Pulykakakast kéne venni.
Lassan kocsis, lyukas a kas,
Kihullik a pulykakakas.

HOL JÁRTÁL BÁRÁNYKÁM

- Hol jártál báránykám?
- Zöld mezőben asszonykám.
- Mit ettél báránykám?
- Édes füvet asszonykám.
- Mit ittál báránykám?
- Forrásvizet asszonykám.
- Ki vert meg báránykám?
- Szomszéd legény asszonykám.
- Mivel vert báránykám?
- Fütykösbottal asszonykám.
- Sírtál-e báránykám?
- Sírtam biz én asszonykám.
- Hogy sírtál báránykám?
- Ehem-behem asszonykám.

BÁRÁNYKÁNAK

Báránykának csengettyű cseng a nyakán, a nyakán,
Karácsonyra vásárolta anyukám, anyukám
Cseng-bong ez a hang, csingilingi gingalang,
Csilingel a kisharang.

Bégeti a bari bárány be-be-be, be-be-be,
Hideg ellen itt a jászól, gyere be, gyere be,
Nézd csak hol lakom, kukkants be az ablakon,
Sós perec az abrakom.

Ez a malac piacra megy,
Ez itthon marad,
Ez kap finom pecsenyét,
Ez semmit se kap,
Ez a kicsi visít nagyon,
Ui, ui, éhes vagyok!

EGY KIS MALAC

Egy kis malac röf-röf-röf,
Trombitálgat töf-töf-töf,
Trombitája víg ormánya,
Földet túrja döf-döf-döf.

Jön az öreg, meglátja,
Örvendezve kiáltja,
Rajta fiam, röf-röf-töf-töf,
Apád is így csinálja.

Most már együtt zenélnek,
Kukoricán megélnek,
Töf-töf-töf-töf, röf-röf-röf-röf,
Ezek ám a legények!

BOCI-BOCI TARKA

Boci-boci tarka,
Se füle, se farka,
Oda megyünk lakni,
Ahol tejet kapni.

KECSKE MENT A KISKERTBE

Kecske ment a kiskertbe,
A káposztát megette.
Vigyázz kecske, ugorj ki,
Jön a gazda megfogni.

- Mit csinálsz te kecske?
- Káposztát ennék, ha volna.
- Kapáltad?
- Most kapálom.
- Öntözted?
- Most öntözöm.
- Nem félsz attól, hogy megfoglak?
- Itt is lyuk, ott is lyuk, én meg azon kibújok.

Kecske ment a kiskertbe,
A káposztát megette.
Vigyázz kecske, ugorj ki,
Jön a gazda megfogni.

VOLT NEKEM EGY KECSKÉM

Volt nekem egy kecském, tudod-e?
Kertbe rekesztettem, tudod-e?
Megette a farkas, tudod-e?
Csak a szarvát hagyta, látod-e?

CSICSERI BORSÓ

Csicseri borsó, bablencse,
Feketeszemű menyecske,
Ne menj haza este,
Mert megdöf a kecske,
Pattantyú.

FUT, SZALAD A PEJKÓ

Fut, szalad a Pejkó,
Kergeti a Ferkó,
Ne kergesd te Ferkó,
Elszalad a Pejkó.

KICSI KOCSI, HÁROM CSACSI

Kicsi kocsi, három csacsi,
Döcögő, döcögő,
Benne gyerek, kicsi, kerek,
Göcögő, göcögő.

ESIK AZ ESŐ

Esik az eső, hajlik a vessző,
Haragszik a katona, mert megázik a lova.
Ne haragudj katona, majd kisüt a napocska,
Megszárad a lovacska.

Kip-kop kalapács,
Kicsi kovács mit csinálsz?

Sárga lovat patkolok,
Aranyszeggel szegelek.

Uccu pajtás, kapj fel rája,
Úgyis te vagy a gazdája.

PARIPÁM CSODASZÉP

Paripám csodaszép Pejkó,
Idelép, odalép hejhó,
Hegyen át, vizen át vágtat,
Nem adom, ha ígérsz százat.

Amikor paripám ballag,
Odanéz valahány csillag.
Amikor paripám táncol,
Odanéz a nap is százszor.