TANULJUNK JÁTSZVA! - HÁZ KÖRÜLI ÁLLATOK
játékok, dalok mondókák óvodásoknak

A part alatt
Katalinka szállj el!
Mit mos, mit mos?
Mese mese mátka
Lepke te kedves
Árkot ugrott a szúnyog
Megfogtam egy szúnyogot
Tücsök koma gyere ki!
Tücsöklakodalom
Cini, cini, muzsika
Csiga-biga gyere ki!
Tekeredik a kígyó
Kis, kis kígyó
Virágéknál ég a világ
Nyuszi Gyuszi
Nyuszi, nyuszi, nyulacskám
Kerekecske, dombocska
Hová mégy te kis nyulacska?
Házasodik a motolla
Iglice szívem
Jön a kocsi, most érkeztünk
Héja, héja
Hopp mókuska
Mókuska, mókuska
Kiment a ház az ablakon
Harkály kopogtat
Répa, retek, mogyoró
Fütyül a rigó
Csip-csip csóka
Fülmile
Jöttem karikán
Kicsi őz
Brumm, brumm, Brúnó
Mackó, mackó ugorjál!

A PART ALATT

A part alatt, a part alatt
Három varjú kaszál, három varjú kaszál.
Róka gyűjti, róka gyűjti,
Szúnyog kévét köti, szúnyog kévét köti.

Bolha ugrik, bolha ugrik,
Hányja a szekérre, hányja a szekérre.
Mén a szekér, mén a szekér,
Majd a malomba ér, majd a malomba ér.

A malomba, a malomba
Három tarka macska, három tarka macska.
Egyik szitál, másik rostál,
Harmadik követ vág, harmadik követ vág.

Szürke szamár vizet hoz már,
Tekenőbe tölti, tekenőbe tölti.
Tehén dagaszt, tehén dagaszt,
Kemencébe rakja, kemencébe rakja.

Medve várja, medve várja,
Kisült-e a cipó, kisült-e a cipó.
Tyúk a cipót csipegeti,
Hangya morzsát szedi, hangya morzsát szedi.


KATALINKA SZÁLLJ EL

Katalinka szállj el,
Jönnek a törökök.
Sós kútba tesznek,
Onnan is kivesznek,

Kerék alá tesznek,
Onnan is kivesznek,
Ihol jönnek a törökök,
Mindjárt agyonlőnek.

MIT MOS, MIT MOS?

Mit mos, mit mos, levél Katicája?
Pittyet-pattyot, varrott keszkenőjét.
Ha szép volnék, kurjantanék,
Madár volnék, röppentenék,
Víg szívemmel, víg lelkemmel
Téged elvennélek.

Mese, mese, mátka,
Pillangós madárka,
Ingó-bingó rózsa,
Te vagy a fogócska!

LEPKE TE KEDVES

Lepke, te kedves, szállj csak,
Lepke te kedves, várlak.
Szállj magasabbra bátran,
Hogy ragyogásod lássam.
Erdő, rét és patak után
Leld meg a nyugtod nálam.

ÁRKOT UGROTT A SZÚNYOG

Árkot ugrott a szúnyog, kitörött a lába,
Szaladtak a szúnyogok szúnyogpatikába.
Szúnyog úr, a patikus, maga rakta sínbe,
Nem vitték a kórházba, kinn fekszik a színbe.
Jönnek is a rokonok, ismerősök sorra,
Gyűlik a sok sütemény, rétes-béles torta.
Meg is gyógyult egy-kettőre, összeforrt a lába,
Örömében felmászott a jegenyefára.

MEGFOGTAM EGY SZÚNYOGOT

Megfogtam egy szúnyogot,
Nagyobb volt egy lónál.
Kisütöttem a zsírját,
Több volt egy akónál.

Aki eztet elhiszi,
Szamarabb a lónál,
Aki eztet elhiszi,
Szamarabb a lónál,

Tücsök koma gyere ki,
Szalmaszállal húzlak ki.
Házad előtt megrekedtem,
Hat ökörrel vontass ki!

TÜCSÖKLAKODALOM

Házasodik a tücsök, szúnyog lányát kéri,
Csiszeg-csoszog a tetű, násznagy akar lenni.
Odaugrik a bolha, vőfély akar lenni,
Mindenféle csúf bogár vendég akar lenni.

Gólya volt a szekundáns, kisbéka a flótás,
Dongó darázs a brúgós, pulyka volt a prímás.
Táncba ugrik a majom, megjárja a polkát,
Híres betyár a bagoly, lesi a hurkáját.

Farkas volt a mészáros, hat ökröt levágott,
Amellett még malacot ötvenet kirántott.
Kecske volt a szakácsné, jó gulyáshúst főzött,
Míg az ebéd elkészült, a tücsök megszökött.

Cini-cini muzsika,
Táncol a kis Zsuzsika.
Jobbra dül meg balra dül,
Tücsök koma hegedül.

CSIGA-BIGA GYERE KI

Csiga-biga gyere ki,
Ég a házad ide ki,
Kapsz tejet, vajat,
Holnapra is marad.

Csiga-biga gyere ki,
Ég a házad ide ki,

Szántsunk, vessünk,
Hogy jobban élhessünk.

Csiga-biga told ki szarvadat,
Ha nem tolod, összetöröm házadat.

TEKEREDIK A KÍGYÓ

Tekeredik a kígyó,
Rétes akar lenni,
Tekeredik a rétes,
Kígyó akar lenni.

KIS-KIS KÍGYÓ

Kis, kis kígyó, tekeredj a fára,
Kis, kis kígyó, tekeredj a fáról!
Kis, kis kígyó, tekeredj a fára,
Kis, kis kígyó, tekeredj a fáról!

VIRÁGÉKNÁL ÉG A VILÁG

Virágéknál ég a világ,
Sütik már a rántott békát,
Zimme-zumm, zimme-zumm,
Rece-fice bum-bum-bum

Bíró Marcsa odakapott,
Békacombot ropogtatott,
Zimme-zumm, zimme-zumm,
Rece-fice bum-bum-bum

Puskás Gábor későn futott,
Neki csak a füle jutott,
Zimme-zumm, zimme-zumm,
Rece-fice bum-bum-bum

NYUSZI GYUSZI

Nyuszi Gyuszi fekszik árokban,
Bojtos, hosszú füle van,
Kicsi piros szeme van.
Idenéz, odanéz, szétpislant.

Nyuszi, nyuszi, nyulacskám,
Mért félsz tőlem, nincs puskám.
Van ám nékem egyebem,
Kelkáposzta levelem.

Kerekecske, dombocska,
Itt szalad a nyulacska.
Erre megyen, itt meáll,
Itt egy körutat csinál.
Ide bújik, ide be,
Kicsi gyermek keblibe.

HOVÁ MÉGY TE KIS NYULACSKA?

Hová mégy te kis nyulacska?
Ingyom-bingyom tálibe,
Tutálibe tálibe,
Az erdőbe.

Minek mégy te az erdőbe?
Ingyom-bingyom tálibe,
Tutálibe tálibe,
Vesszőcskéért.

Minek néked az a vessző?
Ingyom-bingyom tálibe,
Tutálibe tálibe,
Kertecskének.

Minek néked az a kiskert?
Ingyom-bingyom tálibe,
Tutálibe tálibe,
Virágoknak.

Minek néked az a virág?
Ingyom-bingyom tálibe,
Tutálibe tálibe,
Jóanyámnak.

HÁZASODIK A MOTOLLA

Házasodik a motolla,
Házasodik a motol-la-la-la,
Rátalált a piszkafá-ra-ra-ra,
Rátalált a piszkafára.

Rokonságát összehívja,
Rokonságát összehív-jajaja,
A vén baglyot csak kihagy-ja-ja-ja,
A vén baglyot csak kihagyja.

Hogy a bagoly ezt meghallja,
Hogy a bagoly ezt meghall-ja-ja-ja,
Szalad a lakodalom-ba-ba-ba,
Szalad a lakodalomba.

Asztal szélén tollászkodik,
Asztal szélén tollászko-dik-dik-dik,
Maga módján hangosko-dik-dik-dik,
Maga módján hangoskodik.

A kemence oldalába,
A kemence oldalá-bababa,
Úgy kornyikál, mint a pá-va-va-va,
Úgy kornyikál, mint a páva.

Egy kis ugri-bugri veréb,
Egy kis ugri-bugri veréb-réb-réb
Latapossa körme he-gyét-gyét-gyét
Letapossa körme hegyét.

Félre innen buta veréb,
Félre innen buta ve-réb-réb-réb,
Ne taposd le körmöm he-gyét-gyét-gyét,
Ne taposd le körmöm hegyét.

H vendégeki nem volnának,
Ha vendégek nem volná-nak-nak-nak,
Összetörném csontocská-dat-dat-dat,
Összetörném csontocskádat.

Köszönd meg hát szépen nekik,
Köszönd meg hát szépen ne-kik-kik-kik,
Ha most bántásod nem e-sik-sik-sik,
Ha most bántásod nem esik.

IGLICE SZÍVEM

Iglice szívem, iglice,
Aranyos lábú iglice,
Ahová te hajlasz,
Én is odahajlok, iglice.

Árok mellett jártamba
Tüske ment a lábamba,
Rajtakap, rajtakap,
Mindenhová belekap.

JÖN A KOCSI, MOST ÉRKEZTÜNK

Jön a kocsi, most érkeztünk,
Jaj de nagyon eltévedtünk,
Derekasan áztunk-fáztunk,
No de kicsit elnótáztunk.

Jegenyefa ingó-bingó,
Rajta ül egy ázott holló,
Veregeti csapzott tollát,
Keserüli holló voltát.

HÉJA, HÉJA

Héja, héja, nincs itt liba,
Szomszédban van, eredj oda,
Eredj oda, huss, huss, huss!

HOPP, MÓKUSKA

Hopp mókuska, mókuska,
Vékony, karcsú Mariska,
A verebek tánca
Szoknyátoknak ránca.

Most jöttünk az erdőből,
A zöld erdő-mezőből,
Addig szökdécseltünk,
Míg idáig értünk.

MÓKUSKA, MÓKUSKA

Mókuska, mókuska,
Felmászott a fára.
Leesett, leesett,
Kitörött a lába.

Doktor bácsi
Ne gyógyítsa meg!
Huncut a mókus,
Újra fára megy.

KIMENT A HÁZ AZ ABLAKON

Kiment a ház az ablakon,
Benne maradt a vénasszony,
Zsuppot kötött a hátára,
Úgy ballagott a vásárra.

A rókának nincs nadrágja,
Mert a posztó nagyon drága.
Ha a posztó olcsó volna,
A rókán is nadrág volna.

HARKÁLY KOPOGTAT

Harkály kopog a száraz kérgen,
Féreg lapul a keskeny résben.
Harkály kotorász sok kis lyukban,
Féreg menekül mindenhonnan.

Csusszan a harkály hosszú nyelve,
Hogy a sok férget mind elnyelje.
Csusszan a harkály hosszú nyelve,
Jajgat a féreg, nehogy elnyelje.

Csusszan a harkály hosszú nyelve,
Hamm, és a férget mind elnyelte.

Répa, retek, mogyoró,
Korán reggel ritkán rikkant a rigó.

FÜTYÜL A RIGÓ

Zöld erdőben füttyentette...

Fütyül a rigó, fütyül a rigó,
Ellesem ékes nótáját,
Víg madarának muzsikáját.

Zöld erdőben füttyentette,
Sík mezőben rikkantotta...

Rikkant a rigó, rikkant a rigó,
A kikeletről trillázott,
Sárgarigóknak fuvolázott.

Csipp-csipp csóka, vak varjúcska,
Komámasszony kéreti a szekerét,
Nem adhatom oda, tyúkok ülnek rajta,
Hess, hess, hess!

FÜLMILE

Fülmile kedves csöppnyi madárka,
Zárva a torkod, lomb belehallgat,
Hajnal se hallja víg dalodat.

Zárva a torkom, csöpp szívem árva,
Víg kedvem gyászba, mért énekelnék,
Ágrul a fészkem jaj leüték.

Pásztor egy bottal verte a fészkem,
Vitte a héja négy kicsi árvám,
Hullik a könnyem, hull szaporán.

JÖTTEM KARIKÁN

Jöttem karikán, kicsi taligán,
Három véka fülemüle énekel a fán.
Kordé, kocogó taligakerék,
Három véka jókívánat, áldjon meg az ég!

KICSI ŐZ

Kicsi őz fuss ide, a gyep itt szép üde,
Takaró vállamon, a felét rádadom.

Kicsi őz fuss ide, a gyep itt szép üde,
Velem itt elleszel, a vadász nincs közel.

BRUMM-BRUMM, BRÚNÓ

Brumm-brumm Brúnó, mókás medve,
Van-e neki éppen táncos kedve?
Brumm-brumm pajtás, szépen kérem,
Az iskolabálba jöjj el vélem!

Ott eljárhatsz minden táncot,
Orrodba se fűznek, meglásd, láncot!
Irgum-burgum, én nem bánom,
Elmegyek én, édes kis pajtásom.

Úgysem vágyom semmi másra,
Csak a retyezáti, friss csárdásra.
Kippen-koppan, dibben-dobban,
Nosza, ha legény vagy, járjad jobban!

MACKÓ, MACKÓ UGORJÁL!

Mackó, mackó ugorjál!
Mackó, mackó forogjál!
Tapsolj egyet, ugorj ki!