TANULJUNK JÁTSZVA! -
KISISKOLÁS ANGOL
gyermekdalok angolul és magyarul

A dalok angol szövegei alatt olvashatók a szó szerinti magyar fordítások, melyek helyenként különböznek az anyagon hallható fordítástól.

One, two, touch your shoe /
Egy, kettő, érintsd meg a cipődet!
Abcd
My name is one / A nevem egy
Red and orange / Piros és narancs
One, two, three… / Egy, kettő, három...
Monday / Hétfő
Eeny meny
You are happy / Te boldog vagy
I'm bigger than you / Én nagyobb vagyok, mint te
This is the way / Ezt így szoktuk
We are the music makers / Mi vagyunk a zenészek
This is my father / Ez az apukám
Two little dicky birds / Két gyenge kismadár
Happy birthday! / Boldog szülinapot!
Twinkle Star / Ragyogj csillag
This little pig / Ez a kismalac
The shopping song / A bevásárló dal
Wiggle Woo
Hop one, two / Szökkenj egy, kettő!

ONE TWO, TOUCH YOUR SHOE
EGY, KETTŐ, ÉRINTSD MEG A CIPŐDET!

One two,
Touch your shoe.
Three four,
Run to the door.
Five six
Pick up sticks.
Seven eight,
Open the gate.

Egy kettő,
Érintsd meg a cipődet!
Három négy,
Fuss az ajtóhoz!
Öt hat,
Vedd fel a botokat!
Hét nyolc,
Nyisd ki a kaput!

ABCD

A, B, C, D, E, F, G,
H, J, K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T, U, V, and W
X,Y, Z and now
Sing the song again.

A, B, C, D, E, F, G,
H, J, K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T, U, V, és W
X,Y, Z és most
Énekeld újra a dalt.

MY NAME IS ONE
AZ ÉN NEVEM EGY

My name is one, one, one.
My name is two, two, two.
One, two. One, two.

My name is two, two, two.
My name is three, three, three.
Two, three. Two, three.

My name is three, three, three.
My name is four, four, four.
Three, four. Three, four.

My name is four, four, four.
My name is five, five, five.
Four, five. Four, five.

My name is five, five, five.
My name is six, six, six.
Five, six, Five, six.

My name is six, six, six.
The seven is my name.
Six, seven. Six, seven.

My name is seven,
And my name is eight, eight, eight.
Seven, eight. Seven, eight.

My name is eight, eight, eight,
My name is nine, nine, nine.
Eight, nine. Eight, nine.

My name is nine, nine, nine,
My name is ten, ten, ten,
Nine, ten. Nine, ten.

Az én nevem egy, egy, egy.
Az én nevem kettő, kettő, kettő.
Egy, kettő. Egy, kettő.

Az én nevem kettő, kettő, kettő.
Az én nevem három, három, három.
Kettő, három. Kettő, három.

Az én nevem három, három, három.
Az én nevem négy, négy, négy.
Három, négy. Három, négy.

Az én nevem négy, négy, négy.
Az én nevem öt, öt, öt.
Négy, öt. Négy, öt.

Az én nevem öt, öt, öt.
Az én nevem hat, hat, hat.
Öt, hat. Öt, hat.

Az én nevem hat, hat, hat.
A hetes az én nevem.
Hat, hét. Hat, hét.

Az én nevem hét.
És az enyém nyolc, nyolc, nyolc.
Hét, nyolc. Hét, nyolc.

Az én nevem nyolc, nyolc, nyolc.
Az én nevem, kilenc, kilenc, kilenc.
Nyolc, kilenc. Nyolc, kilenc.

Az én nevem kilenc, kilenc, kilenc.
Az én nevem, tíz, tíz, tíz.
Kilenc, tíz. Kilenc, tíz.

RED AND ORANGE
PIROS ÉS NARANCS

Red and orange.
Red and orange.
Yellow, green and blue.
Yellow, green and blue.
Colours of the rainbow.
Colours of the rainbow.
Shine on you.
Shine on you.

Piros és narancs.
Piros és narancs.
Sárga, zöld és kék.
Sárga, zöld és kék.
A szivárvány színei.
A szivárvány színei.
Ragyogjanak rád.
Ragyogjanak rád.

ONE, TWO, THREE
EGY, KETTŐ, HÁROM

One, two, three, four, five,
Once I caught a fish alive,
Six, seven, eight, nine, ten,
Then I let it go again.

Why did you let it go?
Because it bit my finger so.
Which finger did it bite?
This little finger on the right.

Egy, kettő, három, négy, öt,
Fogtam egyszer egy élő halat,
Hat, hét, nyolc, kilenc, tíz,
Aztán elengedtem újra.

Miért engedted el?
Mert megharapta az ujjamat.
Melyik ujjadat harapta meg?
Ezt a jobb oldali kisujjamat.

MONDAY
HÉTFŐ

Monday - wash the clothes.
Tuesday - blow your nose.
Wednesday - market day.
Thursday - pay day.

And friday - fish for tea.
Saturday - watch TV.
Sunday - stay in bed,
Sleepy head.

Hétfő - mosd ki a ruhákat!
Kedd - fújd ki az orrod!
Szerda - piacnap.
Csütörtök - fizetésnap.

És péntek - hal teára.
Szombat - nézz tv-t!
Vasárnap - maradj ágyban,
Álomszuszék.

EENY MENY, MINY MO

Eeny, meeny, miny, mo,
Catch a tiger by the toe;
If he squeals, let him go,
Eeny, meeny, miny, mo.

Eeny, meeny, miny, mo,
Kapj el egy tigrist a lábujjánál fogva;
Ha sír, engedd el,
Eeny, meeny, miny, mo.

YOU ARE HAPPY
TE BOLDOG VAGY

You're happy, happy, happy.
No, I'm sad, sad, sad.
That's good, good, good.
No, that's bad, bad, bad.

This song, song, song
Is too long, long, long.
That's right, right, right.
No, that's wrong, wrong, wrong.

Te boldog, boldog, boldog vagy.
Nem, én szomorú, szomorú,
szomorú vagyok.
Az jó, jó, jó.
Nem, az rossz, rossz, rossz.

Ez a dal, dal, dal
Túl hosszú, hosszú, hosszú.
Az jó, jó, jó.
Nem, az rossz, rossz, rossz.

I'M BIGGER THAN YOU
ÉN NAGYOBB VAGYOK, MINT TE

I’m bigger than you.
I’m bigger than you.
You’re bigger than me.
Yes, that’s true.
But I’m stronger than you.

I’m stronger than you.
I’m stronger than you.
You’re stronger than me.
Yes, that’s true.
But I’m taller than you.

I’m taller than you.
I’m taller than you.
You’re taller than me.
Yes, that’s true.
But I’m faster than you.

I’m faster than you.
I’m faster than you.
You’re faster than me.
Yes, that’s true.
But I’m bigger than you.

Én nagyobb vagyok, mint te.
Én nagyobb vagyok, mint te.
Te nagyobb vagy, mint én.
Igen, az igaz.
De én erősebb vagyok, mint te.

Én erősebb vagyok, mint te.
Én erősebb vagyok, mint te.
Te erősebb vagy, mint én.
Igen, az igaz.
De én magasabb vagyok, mint te.

Én magasabb vagyok, mint te.
Én magasabb vagyok, mint te.
Te magasabb vagy, mint én.
Igen, az igaz.
De én gyorsabb vagyok, mint te.

Én gyorsabb vagyok, mint te.
Én gyorsabb vagyok, mint te.
Te gyorsabb vagy, mint én.
Igen, az igaz.
De én nagyobb vagyok, mint te.

THIS IS THE WAY
EZT ÍGY SZOKTUK

This is the way we wash our face,
Wash our face, wash our face.
This is the way we wash our face,
At seven o'clock in the morning.

This is the way we brush our teeth,
Brush our teeth, brush our teeth.
This is the way we brush our teeth,
At seven o'clock in the morning.

This is the way we eat our lunch,
Eat our dinner, eat our lunch.
This is the way we eat our lunch,
At twelve o'clock in the morning.

This is the way we watch TV,
Watch TV, watch TV.
This is the way we watch TV,
At six o'clock in the evening.

Így mossuk meg az arcunkat,
Megmossuk az arcunkat, megmossuk az arcunkat.
Így mossuk meg az arcunkat,
Reggel hét órakor.

Így szoktuk megmosni a fogunkat,
Megmosni a fogunkat, megmosni a fogunkat.
Így szoktuk megmosni a fogunkat,
Reggel hét órakor.

Így szoktuk ebédelni,
Ebédelni, ebédelni.
Így szoktuk ebédelni,
Délben tizenkét órakor.

Így szoktunk tévézni,
Tévézni, tévézni.
Így szoktunk tévézni,
Este hat órakor.

WE ARE THE MUSIC MAKERS
MI VAGYUNK A ZENÉSZEK

We are the music makers,
who come from London Town
We are the music makers,
who come from London Town
We can play on the pia-pia-piano
We can play on the pia-pia-piano
We can dance hopsala, hopsala, hopsala
We can dance hopsala, hopsala

We are the music makers,
who come from London Town
We are the music makers,
who come from London Town
We can play on the ha-ha-ha-harmonika
We can play on the ha-ha-ha-harmonika
We can dance hopsala, hopsala, hopsala
We can dance hopsala, hopsala

We are the music makers,
who come from London Town
We are the music makers,
who come from London Town
We can play on the picco-picco-piccolo
We can play on the picco-picco-piccolo
We can dance hopsala, hopsala, hopsala
We can dance hopsala, hopsala

We are the music makers,
who come from London Town
We are the music makers,
who come from London Town
We can play on the big, big big bass drum
We can play on the big, big big bass drum
We can dance hopsala, hopsala, hopsala
We can dance hopsala, hopsala

Mi vagyunk a zenészek,
kik jöttünk Londonból
Mi vagyunk a zenészek,
kik jöttünk Londonból
Mi játszunk zongi-zongi-zongorán
Mi játszunk ha-ha-ha-harmónikán
Mi játszunk picco-picco-piccolón
Mi játszunk nagy-nagy-nagydobon
Táncolunk is hopsala, hopsala, hopsala
Táncolunk is hopsala, hopsala

THIS IS MY FATHER
EZ AZ ÉN APUKÁM

This is my father, round and fat,
This is my mother, with children and cat
This is my sister, straight and tall,
This is my brother, he's happy and small
This is the baby, eating his toe,
And this is the family, all in a row.

Ez az apukám, kerek és duci,
Ez az anyukám a gyerekekkel, és a macska,
Ez a nővérem, egyenes és magas,
Ez a bátyám, ő boldog és alacsony.
Ez a csöppség, a lábujját eszi.
És ez a család, mind sorjában.

TWO LITTLE DICKY BIRDS
KÉT GYENGE KISMADÁR

Two little dicky birds sitting on the wall
My name is Peter,
My name is Paul.
Fly away Peter, fly away Paul,
Come back Peter, come back Paul.

Két gyenge kismadár csücsül a falon,
Az én nevem Péter,
Az én nevem Pál.
Szállj el Péter, szállj el Pál,
Térj vissza Péter, térj vissza Pál.

HAPPY BIRTHDAY
BOLDOG SZÜLINAPOT!

Happy birthday to you,
Happy birthday to you.
Happy birthday dear Mary,
Happy birthday to you!

Boldog szülinapot!
Boldog szülinapot!
Boldog szülinapot, kedves Mary,
Boldog szülinapot!

TWINKLE STAR
RAGYOGJ CSILLAG

Twinkle, twinkle little star,
How I wonder what you are.
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.
Twinkle, twinkle little star,
How I wonder what you are.

Ragyogj, ragyogj apró csillag,
Oly kíváncsi vagyok, milyen is vagy.
Fenn a földtől oly távolon,
Mint egy gyémánt az égbolton.
Ragyogj, ragyogj apró csillag,
Oly kíváncsi vagyok, milyen is vagy.

THIS LITTLE PIG
EZ A KISMALAC

This little pig went to market,
This little pig stayed at home,
This little pig had roast beef
This little pig had none,
And this little pig cried
Wee, wee, wee,
All the way home.

Ez a kis malac elment a piacra,
Ez a kis malac otthon maradt,
Ez a kis malac sültet ebédelt,
Ennek a kismalacnak nem maradt,
És ez a kismalac sírt hogy
Wee, wee, wee,
Egész úton hazafelé.

THE SHOPPING SONG
A BEVÁSÁRLÓ DAL

Shall I buy an elephant?
How much is it? How much is it?
Eighty pounds an elephant.
No, don’t buy it, No, no, no.
We can find a cheaper one.
Come on Joe.

Shall I buy an kangaroo?
How much is it? How much is it?
Forty pounds a kangaroo.
No, don’t buy it, No, no, no.
We can find a cheaper one.
Come on Joe.

Shall I buy a racing car?
How much is it? How much is it?
Twenty pounds a racing car.
No, don’t buy it, No, no, no.
We can find a cheaper one.
Come on Joe.

Shall I buy an aeroplane?
How much is it? How much is it?
Ninety pounds an aeroplane.
No, don’t buy it, No, no, no.
We can find a cheaper one.
Come on Joe.

Vegyek egy elefántot?
Mennyibe kerül? Mennyibe kerül?
80 font egy elefánt.
Nem, ne vedd meg. Ne, ne, ne.
Találunk olcsóbbat.
Gyere Joe!

Vegyek egy kengurut?
Mennyibe kerül? Mennyibe kerül?
40 font egy kenguru.
Nem, ne vedd meg. Ne, ne, ne.
Találunk olcsóbbat.
Gyere Joe!

Vegyek egy versenyautót?
Mennyibe kerül? Mennyibe kerül?
20 font egy versenyautó.
Nem, ne vedd meg. Ne, ne, ne.
Találunk olcsóbbat.
Gyere Joe!

Vegyek egy repülőgépet?
Mennyibe kerül? Mennyibe kerül?
90 font egy repülőgép.
Nem, ne vedd meg. Ne, ne, ne.
Találunk olcsóbbat.
Gyere Joe!

WIGGLY WOO

There's a worm at the bottom of my garden,
And his name is Wiggly Woo.
There's a worm at the bottom of my garden.
He can wiggle and wiggle. Can you?
There's a worm at the bottom of my garden,
And his name is Wiggly. Wig, Wig, Wiggly.
His name is Wiggly Woo.

Van egy kukac a kertem végében,
És az ő neve Wiggly Woo.
Van egy kukac a kertem végében,
Ő tud izeg-mozogni és tekeregni. És te?
Van egy kukac a kertem végében,
És az ő neve Wiggly. Wig, Wig, Wiggly.
Az ő neve Wiggly Woo.

HOP ONE, TWO
SZÖKKENJ EGY, KETTŐ!

Hop one, two,
Jump three, four,
Turn around quickly,
And sit upon the floor.
Clap one, two,
Knock three, four,
Jump up again,
And be ready for more.

Szökkenj egy, kettő,
Ugorj három, négy,
Fordulj gyorsan körbe,
És ülj a földre!
Tapsolj egy, kettő,
Kopogj három, négy,
Újra ugorj,
S ismét készen légy!