SZABADSÁG, SZERELEM... 2 CD
Petőfi Sánor általános iskolában tanított verseinek gyűjteményes kiadása DUPLA ALBUMON

Szerkeszette:
Márity Jánosné magyar szakos általános iskolai tanár

A verseket elmondták:
Bálint Adrienn, Jaszenovics Gina, Balázsevits Tamás, Regős Tamás

Zongorán közreműködött:
Makaji Máté

Rendezte:
Ottmár Attila

01. Bevezetés - Reviczky Gyula:
Petőfi él Mp3
02. „Oh atyám, oh anyám… édes jó
szülőim” - Családi lírája
03. István öcsémhez
04. Füstbement terv
05. A jó öreg kocsmáros
06. Falu végén kurta kocsma Mp3
07. Egy estém otthon
08. Szülőimhez
09. Anyám tyúkja
10. Fekete kenyér
11. A vén zászlótartó (részlet)
12. Szüleim halálára

13. „Cserebogár, sárga cserebogár” - Tájköltészete
14. Szülőföldemen
15. A tavaszhoz
16. Mi kék az ég!
17. A Nap
18. Erdőben
19. Az alföld
20. A Kiskunság
21. A Tisza

22. A négyökrös szekér
23. Itt van az ősz, itt van ujra…
24. A puszta, télen
25. A téli esték
26. Egy telem Debrecenben
27. Téli világ

28. Felhők - Elégiaköltészete
29. Hegyen ülök
30. Elégiák
Annyit sem ér az élet / A bánat?
Egy nagy óceán /
Ha jőne oly nagy fergeteg…/
Vajon mi ér? / Földét a földmives…
31. Ostoroz a gúny, az irónia hangján
32. Pató Pál úr Mp3
33. Kutyakaparó

34. Szabadság, szerelem! - Szerelmi költészete
- Fa leszek, ha…
35. Reszket a bokor mert…
36. Minek nevezzelek?
37. Kérdezd: Szeretlek-e?
38. Szeptember végén

39. Szabadság, szerelem! - Forradalmi költészete
40. Egy gondolat bánt engemet
41. A nép nevében
42. Dicsőséges nagyurak…
43. Nemzeti dal
44. Föltámadott a tenger
45. Forradalom
46. Csatadal Mp3
47. Csatában
48. Az erdélyi hadsereg
49. Négy nap dörgött az ágyu…
50. Szörnyű idő…
51. Európa csendes, ujra csendes…
52. Pacsirtaszót hallok megint

53. Befejezés
54. A XIX. század költői
55. Az apostol (részlet)

 


Fortuna Records


Az vagy nekem...
Az vagy nekem...
A világirodalom legszebb
szerelmes verseiből
CD